Wystawa Gołębi Rasowych , Królików , Drobiu , Ptaków ozdobnych -  Wrocław 2014

Organizator:
Dolnośląskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza

Termin:   23 luty 2014 .
Miejsce:  Wrocław

         Będzie to prawdopodobnie jedna z największych Wystaw na Dolnym Śląsku. Wszystko wskazuje na to że uczestniczyć w niej będą także Hodowcy z Niemiec.

 

Na dzień dzisiejszy zgłoszenia dokonało 15 hodowców królików.

Zgłoszone rasy:

Belgijski olbrzym szary 21 szt

Belgijski olbrzym czarny 2 szt

Belgijski olbrzym biały 2 szt
Francuski baran niebieski 5 szt
Francuski baran żółty 3 szt
Francuski baran biały 2 szt
Wiedeński niebieski 10 szt
Wielki jasnosrebrzysty 10 szt

Morawski niebieski 2 szt

Nowozelandzki biały 11 szt
Nowozelandzki czerwony 7 szt
Kalifornijski czarny 3 szt
Burgundzki 6 szt
Hawana 4 szt
Castor rex 4 szt
Szynszylowy rex 2 szt
Reński rex 2 szt
Rex dalmatyński czarny 2 szt


XXIV REGIONALNA WYSTAWA GOŁĘBI RASOWYCH I DROBNEGO INWENTARZA
Wrocław 23-luty-2014r.

Regulamin Wystawy
I
1. Organizatorem wystawy jest Dolnośląskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza z siedzibą we Wrocławiu.
2. W wystawie mogą uczestniczyć hodowcy zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.
II
Wystawa odbędzie się w Instytucje Automatyki Systemów Energicznych przy ul. Wystawowej 1 ( obok Hali Stulecia ) w dniach 23-luty-2014r.
1. Osadzenie eksponatów rozpocznie się 21 lutego o godz.1800 do godz.22,00 i od godz.6,00 do godziny 800 w dniu 22 lutego
2. Ocenę eksponatów dokona Komisja Sędziowska w dniu 22 lutego 2014r do godziny 900. Ocena zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem Wystaw PZHGR i DI i Regulaminem Kolegium Sędziów.
3. Dla zwiedzających wystawa będzie czynna dnia 23 lutego 2014r w godz.700-1430
4. Uroczyste zakończenie wystawy i rozdanie nagród odbędzie się dnia 23 lutego o godz.1300 w Sali Bankietowej ( 1 piętro ).
5. Wydanie eksponatów nastąpi 23 lutego o godz. 1500
6. Giełda nadwyżek hodowlanych będzie czynna w dniu 23-02-2014 od godz 600-1400

III
Opłaty wynoszą:
a) Klatkowe za gołębia , drób i króliki 1szt.-10zł.
b) Woliera dla gołębi 60zł.
c) Wpisowe ( w tym ,katalog i karta wstępu ) 60zł.
d) Reklama katalogu
• cała strona 100zł.
• 1/2 50zł.
Zgłoszenia wraz z opłatą należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 10 lutego 2014r na adres :
• Jerzy Łyskawa
Ul Rzeszowska 20
54-030 Wrocław
Tel. 071-349-24-16 lub 507-753-016
Teodor Siano
Ul. Cmentarna 10a
46-070 Domecko
603-788-141
Lub na Konto Stowarzyszenia
Nr 56 2030 0045 1110 0000 0250 9360 a zgłoszenia przesyłać pocztą lub na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zgłoszenia bez opłat lub zapłacone po uzgodnionym terminie nie będzie honorowane.
Zgłoszone eksponaty na wystawę muszą być zdrowe –wymagane jest świadczenie szczepień lub proszę wypełnić oświadczać pod kartą zgłoszeniową.
W wystawie mogą brać udział eksponaty z własnej hodowli bez ograniczenia wieku, oraz posiadać obrączki rozprowadzone przez P.Z.H.G.R. i D.I.
IV
Zastrzeżenie organizatorów wystaw.
1. Wystawianie eksponatów podczas trwania wystawy będzie możliwe po dokonaniu opłaty w kasie wystawy 10 zł.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za padłe eksponaty nie z jego winy.
3. Za zaginione w czasie wystawy eksponaty hodowca otrzyma 100zł
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione eksponaty na giełdzie
5. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjmowania eksponatów chorych
6. Wystawca jest zobowiązany do terminowego dostarczenia eksponatów do oceny i ich odbiór po zakończeniu wystawy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do izolacji wystawowych eksponatów na których zachodzi podejrzanie choroby podczas trwania wystawy.
Dolnośląskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza we Wrocławiu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w wystawie oraz prosi o powiadomienie o jej terminie kolegów-hodowców.
Konkursy i nagrody
Gołębie
1. Zwycięzca wystawy w danej grupie zwierząt otrzyma najwyżej oceniony eksponat wybrany przez trzy osobową komisję sędziowską.
2. Nagroda Zwycięzca w rasie uzyskuje eksponat jeżeli w danej rasie jest wystawionych minimum 8 sztuk gołębi przez co najmniej trzech wystawców.
3. Nagrodę Wyróżnionych w rasie otrzymuje eksponat jeżeli w danej rasie jest wystawionych minimum 6sztuk gołębi przez dwóch wystawców.
4. Nagrodę Najlepszy w rasie otrzyma eksponat jeżeli w zostanie wystawionych minimum 6szt.
Gołębi w danej rasie przez jednego wystawce.
5. Kolekcja I,II,III
Zostanie przeprowadzona w rasach w których udział weźmie trzech wystawców ich cztery eksponaty otrzymają ocenę pozytywną.
Drób Ozdobny
Nagroda według oceny Sędziego w porozumieniu z organizatorem wystawy.
Króliki
Króliki oceniane będą według następujących zasad
Dorosłe
- w rasach dużych i średnich od 8 miesiąca
- w rasach małych i karzełki od 6 miesiąca
Młode
- w rasach dużych i średnich od 5 do 7 miesiąca
- w rasach małych i karzełki od 4 do 5 miesiąca
Króliki wystawowe w kolekcji muszą być tej samej rasy, odmiany barwnej, różnej płci i w zgłoszeniu oznaczony skrótem K 4. W jednej kolekcji nie dozwolone jest wystawianie królików dorosłych z młodymi.
Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia zaprasza naszych hodowców na zebranie organizacyjne, które odbędzie się w Zespole szkól Zawodowych nr.5 przy ul. Dawida 5/7 dnia 2 lutego 2014r o godz.1100